Tránh sai sót- Chuẩn hóa quy trình hoạt động: loại bỏ những sai sót trong cách vận hành truyền thống: Việc quản lý thông tin bệnh nhân, nhân viên, thủ thuật, thu chi, lương, thưởng… sẽ trở trên cực kỳ dễ dàng, đơn giản và khoa học với phần mềm nha khoa BambuFit để tránh sai sót về thông tin
- Kiểm soát mọi hoạt động của phòng khám: từ nhân viên, thủ thuật, xưởng, lương, thu chi, công nợ bệnh nhân v…v
- Với chức năng báo cáo, thống kê chi tiết theo ngày, người quản lý sẽ theo dõi sát sao từng hoạt động của phòng khám, tránh thất thoát, gian lận
- Mỗi một vị trí nhân viên sẽ được cấp quyền hạn cụ thể trong việc sử dụng phần mềm quản lý, mọi thay đổi sẽ được phần mềm cập nhật ngay tức thời với từng người sử dụng.Do đó, khi xảy ra sai sót, người quản lý cũng có thể tra soát lại dễ dàng.

Hãy để chúng tôi quản trị, vận hành và bảo trì phần mềm nha khoa cho bạn. Đăng ký tư vấn, nhận báo giá
@ Copyright 2018 bambu.net.vn. Thiết kế phát triển bởi Bambu®