Kết nối dễ dàng- Truy cập vào phần mềm nha khoa mọi lúc, mọi nơi (chạy trên nền tảng web, hoạt động trực tuyến) : Cực kỳ thuận lợi cho nhà quản lý, vì có thể theo dõi được mọi hoạt động của phòng khám dù ở bất kỳ đâu. Điều này giúp nhà quản lý nhanh chóng phát hiện các vấn đề nảy sinh, từ đó có thể kịp thời giải quyết.

- Sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị, ở nhiều nơi khác nhau

- Tiết kiệm thời gian và chi phí

- Phân quyền sử dụng cho cả một lượng lớn nhân viên

- Môi trường làm việc tương tác

- Quản lý dữ liệu tập trung: Dữ liệu được lưu trữ an toàn và dễ dàng chia sẻ, đặc biết rất hữu ích cho những Phòng khám mà có nhiều cơ sở. 

Hãy để chúng tôi quản trị, vận hành và bảo trì phần mềm nha khoa cho bạn. Đăng ký tư vấn, nhận báo giá
@ Copyright 2018 bambu.net.vn. Thiết kế phát triển bởi Bambu®