Thống kế báo cáo nhanh

- BambuFit có khả năng tạo ra các bản báo cáo theo ý muốn của Phòng khám chỉ trong vòng chưa đầy 01 phút, với nhiều sự lựa chọn khác nhau như: theo ngày, tháng, năm, tên thủ thuật, tên nhân viên, tên bệnh nhân v… thay vì phải sử dụng phương pháp truyền thống gặp rất nhiều sai sót với các bảng tính.
- Với nhiều dạng báo cáo khác, sẽ giúp cho chủ doanh nghiệp kiểm soát được mọi việc dù không cần ở Phòng khám.
- Ghi nhận doanh thu tức thời tại thời điểm giao dịch, giúp bạn phán đoán chính xác và tối đa doanh thu, biết được chi phí lãi lỗ để có kế hoạch phát triển Phòng khám theo các dịch vụ.
- Cho phép kết xuất báo cáo ra file Excel để thống kê, lưu trữ.
- Phân quyền báo cáo chuyên nghiệp

Hãy để chúng tôi quản trị, vận hành và bảo trì phần mềm nha khoa cho bạn. Đăng ký tư vấn, nhận báo giá
@ Copyright 2018 bambu.net.vn. Thiết kế phát triển bởi Bambu®