Tiền lương cho bác sĩ và nhân viên là chi phí lớn của phòng khám, nên chúng ta cần phải theo dõi và phản ánh kịp thời.
Đặc biệt tiền lương chi trả cho bác sĩ khá là phức tạp. Ngoài tiền lương cơ bản, thì còn có thưởng thủ thuật, thưởng doanh thu theo tỉ lệ phần trăm, thêm giờ v.v…
Phần mềm quản lý Nha khoa BambuFit sẽ giúp Phòng khám:
- Tạo bảng lương đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng.
- Thông tin lưu trữ  dữ liệu đầy đủ: Lương cơ bản, hệ số, ngày công, lương thực tế, thêm giờ, thưởng doanh thu (thực thu, %), thưởng thủ thuật, thưởng khác, phụ cấp (cơm xe, trách nhiệm), bảo hiểm, tạm ứng, thực lĩnh.
- Hiển thị thông tin trực quan, sinh động với đầy đủ các thông tin 
- Dễ dàng điều chỉnh, thay đổi các thông tin của bảng lương
- Lên báo cáo thống kê bảng lương chi tiết theo tháng.

Quản lý doanh thu bác sỹ

- Báo cáo tổng hợp doanh thu cho nhân viên: Thống kê Họ tên, doanh số, đã thu, tiêu hao, tổng tiền, thưởng (%), thưởng d.thu, ghi chú nếu có
- Hỗ trợ tìm kiếm doanh thu theo ngày, tháng, năm
- Kết xuất ra file Excel Bảng lương, doanh thu để lưu trữ
- In dữ liệu trực tiếp

Quản lý doanh thu bác sỹ

Hãy để chúng tôi quản trị, vận hành và bảo trì phần mềm nha khoa cho bạn. Đăng ký tư vấn, nhận báo giá
@ Copyright 2018 bambu.net.vn. Thiết kế phát triển bởi Bambu®